Algemene Voorwaarden

1. Op al onze aanbiedingen zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op onze homepage op internet. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

2. Alle prijzen zijn in Euro’s en inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie. Indien de ontvanger zich niet in het land van verzending bevindt, is de ontvanger aansprakelijk voor de eventuele verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten in het land van ontvangst.

3. Alle aanbiedingen van Broekmans Patisserie zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van het product. Wanneer een product onverhoopt niet meer leverbaar is, wordt u per e-mail op de hoogte gebracht en eventueel een alternatief aangeboden.

4. Broekmans Patisserie heeft het recht om prijzen te wijzigen en om eventuele typefouten te corrigeren. Wanneer u hierdoor zou worden benadeeld, wordt u middels e-mail op de hoogte gesteld. U heeft dan het recht uw bestelling te annuleren.

5. Wanneer u een bestelling plaatst, worden de volgende gegevens van u gevraagd: Naam, adres, postcode, plaats, telefoonnummer, e-mailadres, wijze van betaling en eventueel rekeningnummer. Uw geregistreerde gegevens komen na de bestelling op het scherm en kunnen door u uitgeprint worden. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De Wet Persoonsregistratie is hierop van toepassing.

6. Op de website en in de orderbevestigingen aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als exacte termijn. Broekmans Patisserie is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.

7. Broekmans Patisserie zorgt in principe voor bezorging per eigen koelauto, binnen het opgegeven postcode bezorggebied.

8. Het minimale orderbedrag bedraagt eur 10,-
alle order bedragen zijn incl 6% btw

9. Indien u bij ontvangst bemerkt dat het afgeleverde niet overeenkomt met uw bestelling dient u contact op te nemen met ons middels e-mail info@broekmans.nl of middels telefoon op 077- 3514654. Ook kunt u ons bellen of E-mailen wanneer u klachten heeft van welke aard dan ook. Klachten worden door ons binnen 1 werkdag afgehandeld.

10. In geval van schade of vermissing zal Broekmans Patisserie ervoor zorgen dat de producten zo spoedig mogelijk bij u geleverd wordt.

11. Betalingsvoorwaarden hoofdregel bij betaling is, dat de betaling plaatsvindt, middels Ideal, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen Levering op factuur is slechts mogelijk indien dit uitdrukkelijk tussen partijen nader overeengekomen wordt.

12. Openstaande posten worden direct opeisbaar bij :
verstrekken van onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens
vóór of bij het afsluiten van de overeenkomst; Faillissement of overlijden.

Bij niet tijdige betaling wordt tevens vertragingsrente in rekening gebracht. Levering van verdere bestellingen wordt opgeschort tot het vereiste bedrag is betaald. Bovendien wordt het saldo verhoogd met 15% buitengerechtelijke kosten en een bedrag van € 25,- aan bureaukosten. Bovendien komen alle kosten, zowel de minnelijke als de gerechtelijke, die met de incassering verband houden, voor uw rekening.

Broekmans Patisserie
van Leeuwenhoekstraat 1
5916 PD  VENLO

Heeft u vragen?
Bel 088- 088 1900 of stuur ons een e-mail of bericht.

Uiterste besteltijd
U kunt vandaag tot 23:59 uur voor morgen bestellen.

Veilig betalen
iDeal